Vi anordnar träffar, pubkvällar, middagar, fester, utflykter, sportaktiviteter, studiekvällar, ungefär en gång i månaden i Stockholm, Uppsala, Västerås, och Köping. Ju mer sällskapet expanderar, desto fler städer kommer det att anordnas liknande aktiviteter i. Håll dig uppdaterad!