Vi anordnar träffar, pubkvällar, middagar, fester, utflykter, sportaktiviteter, studiekvällar, ungefär en gång i månaden i Stockholm, alla större städerna runt om i Sverige, samt även ute i mindre orter och t o m ute på landsbygden. Ju mer sällskapet expanderar, desto fler städer, orter, och platser, kommer det att anordnas liknande aktiviteter i. Håll dig uppdaterad genom att ta kontakt med oss.

Med rödhåriga hälsningar :)